سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت دهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش پنجم ح-۸- احمدشاه و پیمان نامه ۱۹۱۹: در زمینه رد پای احمدشاه در پیمان نامه، ناهمسانی جدی وجود دارد. برخی براین باورند که او از گفت و گذارهای دراز پیمان نامه پس از پخش نویسه پیمان نامه از آن آگاهی یافت و از همین زمان با […]

قسمت نهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و سوم (ما همه شیران ولی شیر علم)حمله مان از باد باشد دمبدم-مولوی به گونه ی “ما همه شیریم شیران علم” که تصحیفی (دگرگونی یک واژه با کم یا زیاد کردن نقطه های آن) است از لت اول بیت بالا. مولانا با این تمثیل می خواهد بگوید […]

قسمت هشتم برنوشتی بر مصاریع گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و یکم واج گ: ۱- “تَرف (سیاه کشک، قرقوروت) عدو ترش نشود ز آنکه پخت او” (گاویست نیک شیر؛ و لیکن لگد زن است)-انوری ۲- (جمال در نظر شوق همچنان باقی-گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست-سعدی) همانندی ها: ۱- “گدا، جون به جونش کنی گداست.”. ۲- […]

ریگستان اسلامی و گواه امثال

((ریگستان اسلامی و گواه امثال)) پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان ۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان زن و یخنی بگذار/ سخن پخته همین است؛نصیحت بشنو! و: ور کُماج گرم و یخنی داری اندر توشه دان/ گر پیاز کُنده در انبان نباشد؛گو مباش _بسحاق اطعمه «نُخْری» : (فرزند نخست) بر او بر دلش هم بدین […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول “نقش تو در زمانه بماند چنانکه هست- تاریخ حکم آینه دارد هرآینه- وثوق الدوله” الف- “پیش گفتار”: “چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا-سنایی” شوربختانه؛ در یک صد و پنجاه سال واپسینه میهن ما، شماری صدراعظم، رئیس الوزرا و نخست […]

هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی

«هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی در سده ی هفدهم م» “ز شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند؛ سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی-حافظ” ۱- “پیش گفتار”: زبان دیرین و شکرین پارسی، نماد بنیادین و هسته ای چبود ایران و نیز زبان سنجه (Standard) این مرز و بوم پهناور است که امروزه  […]

قسمت هفتم برنوشتی بر مصادیق گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصتم ۱- سعدی افتاده ایست آزاده (کس نیاید به جنگ افتاده)-سعدی افتاده: خاکسار، فروتن و خاکی نهاد. اما؛ آزاده کسی است: وارسته و از بند چاپلوسی رسته… ۲- که اندر جهان سود بی رنج نیست(کسی را که کامل بود گنج نیست)-فردوسی گنج در برابر رنج: آیین آفرینش بر […]

میرزا حسن خان پیرنیا-بخش دوم (پایانی)

سیاستگزاران دوره‌ی قاجاریه میرزا حسن خان پیرنیا-بخش دوم (پایانی) ج- کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج: اگرچه مشیرالدوله در روند کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹دستگیر نشد امّا در زمان فرمانروایی سید ضیاء الدین طباطبایی خانه‌نشین بود. در چرخه فرمانروایی قوام‌السلطنه و خیزش کلنل محمد تقی خان پسیان تلاش در گشودن آشتی‌جویانه رخدادها داشت. کلنل نیز […]

میرزا نصراله خان پیرنیا (مشیرالدوله)پنجم

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا نصراله خان پیرنیا (مشیرالدوله)پنجم الف- تبار(پیش نوشتار)- بجز عشق، بجز مهر؛ دگر بذر نکار: پیرنیا؛ نام خانوادگی بازماندگان پسری یکی از خداشناسان (عارفان mystic) سترک نایین به نام حاجی پیر عبدالوهاب نایینی است. نام بازماندگان دختری این خداشناس، “پیرزاده” می باشد و به نوشتاری که خواهد آمد به تبار “مصلایی” […]

(چشم دولت)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و تبار: شاهزاده (سلطان) عبدالمجید میرزا فرزند سلطان احمد میرزا عضدالدوله و نوه ی فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۴ خورشیدی(۱۲۶۱ هـ.ق) در تهران زاده می شود. او جوانی تندخو، خشن، سخت گیر و سرکش بوده است. ب- دانش اندوزی […]