آرشیو مطالب: علمی

مطالب استراتژیک و راهبردی

عمده مطالب این صفحه برگرفته شده از کانال شبکه استراتژیک مربوط به دکتر مجتبی لشکر بلوکی می باشد.

مندلیف؛ دیمتری ایوانویچ

مندلیف ؛ دیمتری ایوانویچ ( ۱۹۰۷ – ۱۸۳۴ . م )

این نوشتار به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۶ همزمان با ، بازنشستگی حسین جواهری در روزنامه ی «عصرمردم» شیراز در دو شماره به چاپ رسید و اکنون با ویرایش جدید در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. امروز کمتر کسی است که با نام مندلیف، شیمیدان روسی و جدول طبقه بندی تناوبی عناصر (بیشتر معروف به جدول مندلیف) در درس شیمی آشنایی نداشته باشد.

راه های پیدا کردن جرم اتمی عناصر

( راه های پیدا کردن جرم اتمی عناصر )

ترجمه ای از : حسین جواهری  مدرّس شیمی برای مجله «یکان ریاضی» شماره (۳) شهریور ماه ۱۳۴۵

روش اول : استفاده از قانون «دولن» و «پتی»

در سال ۱۸۱۹ ؛ Petit و Dulang از روی مطالعه ی گرمای ویژه عناصر جامد دریافتند که «حاصلضرب جرم اتمی تقریبی (گرم / مول) و گرمای ویژه (کالری / گرم/ درجه) عنصر، همیشه مقداری ثابت و در حدود ۴/۶ کالری بر مول بر درجه است.» که به رابطه زیر، «گرمای اتمی» گفته می شود.