میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی) ذ- امین الدوله و نیروی سوم: امین الدوله در زمینه مسائل سیاست بیرونی به این برآیند رسیده بود تا زمانی که مسائل سیاست بیرونی به ویژه چگونگی پیوستگ های ایران با دو توان هماورد یعنی روس و انگلیس گشوده نشود در سیاست درونی […]

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیست و سوم

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیست و سوم ۳۹- سرانجام؛ شناساندن کابینه ی اتابک به مجلس شورای ملی “ناجوانمردیست چون جا نوسیار و ماهیار- یار دارا بودن و دل به اسکندر داشتن-قاآنی” اتابک اعظم در بایسته هایی به توان رسید که جنبش مشروطه خواهی روز به روز […]

میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیستم به بعد

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیستم ۲۹- میرزا رضا؛ گمانه زنی ها و بازجویی ها: شهدخت تاج السلطنه و نیز دولتمرد، اعتماد السلطنه، جنبنده بنیادین میرزا رضا کرمانی برای از پای درآوردن سلطان صاحبقران کسی را جز امین السلطان نمی دانند چرا که شاه در این پایانه […]

برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و دوم

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و دوم ۱- شمعی و رخ خوب تو، پروانه نواز- لعل تو مفرّحی است دیوانه گداز. در راه توام زان نفسی نیست که هست (شب کوته و تو ملول و افسانه دراز)شمس الدین نسفی همانندی ها: “شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید- شب را چه […]

میرزا علی اصغرخان امین السلطان (اتابک اعظم) – بخش سوم و چهارم

« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه » میرزا علی اصغرخان امین السلطان (اتابک اعظم) – بخش سوم «امین السلطان و القاب و عناوین دوران قاجاریه»: «بگو لقب چه داری تا بگویم کیستی؟» ۲- پاژنام از فرادستی تا فرودستی (از مجدالسلطان تا ملاعلی عاجز و از مؤتمن الملک تا ملّا حیدرکور) : (باعرض پوزش در بخش دوم […]

برنوشتی بر مصاریع گمشده رایج قسمت سوم

( بر نوشتی بر مصاریع گمشده رایج ) بخش بیست و دوم ۱ – ما دگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم (همدم) – (الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم) سعدی ۲ – از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش – (اندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است) حافظ شاید حضرت حافظ در […]

برنوشتی بر مصاریع گمشده رایج قسمت دوم

( بر نوشتی بر مصاریع گمشده رایج ) بخش بیستم «این نوشتار را به بانو زینب یوسفی که بر تارک چامه سرایان سپید دیارمان می درخشد پیشکش می دارم » ۱ – توسنی کردم، ندانستم همی ؛  (کز «از» کشیدن سخت تر گردد کمند)- رابعه ی بنت کعب شکارچی، گره کمند را به گونه ای […]

سیاستگزاران دوران قاجار

سیاستگزاران دوره ی قاجاریه (امیرکبیر) بخش بیست و ششم امیرکبیر و امور فرهنگی : امیرکبیر  را باید پایه گذار فرهنگ نوین ایران دانست ؛ زیرا او به میانگی زنده سازی روزنامه وقایع اتفاقیه و پایه گذاری مدرسه دارالفنون ؛ چاپ و پخش کتاب های گوناگون بهداشتی و شگردی، گسیل دانشوران به فرنگستان و کارگماری آموزندگان […]

زیست نامه مرحوم؛ آقا شیخ عبدالوهاب جواهری:

زیست نامه مرحوم؛ آقا شیخ عبدالوهاب جواهری: ایشان، فرزند آقا شیخ حسین مجتهد در سال ۱۲۸۵ در کوی «شهرنو» کربلای معلّی دیده به گیتی می گشایند و در سن چهار سالگی از سر برفتش پدر ! تا سن ده سالگی سرپرستی ایشان را مادرشان (همشیره زاده زنده یاد شیخ میرزاحسن شبانکاره ای زبانزد به آقا […]

سیمای قدیم بوشهر در آینه مطبوعات

( سیمای قدیم بوشهر در آیینه مطبوعات )   ( هرچه رفت از عمر ، یاد آن به نیکی می کنند   چهره ی امروز در آیینه ی فردا خوش است –صائب )   این نوشتار را با اذعان به کژی و کاستی های آن به شهروند گرانسنگ و چهره مطبوعاتی بالنده مان – عبدالحمید […]